Cliëntenraad

Missie

– belangen behartiging van de cliënt
– de vraag van de cliënt door te laten klinken in het beleid SGCB
– uitvoering van de wetten. WMCZ 2018 (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen)
– en Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Visie

– afstemmen van beleid SGCB (Stichting GezondheidsCentrum Brandevoort) op cliënten populatie
– overleg met management SGCB
– gevraagd en ongevraagd advies en soms instemming geven volgens de WMCZ 2018

Lid worden

– Ben je een gebruiker van het gezondheidscentrum
– Wil je opkomen voor de belangen van van je mede-cliënten
– Voor een goede afspiegeling van onze wijk zoeken wij zowel jongeren als ouderen en mensen met een gezin.

De rol van cliëntenraad

De cliëntenraad zet zich in voor medezeggenschap van patiënten/cliënten van ons gezondheidscentrum Brandevoort. Wij volgen daarvoor specifiek de WMCZ 2018 (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) voor de eerste lijn. Als cliëntenraad vertegenwoordigen wij alle cliënten/patiënten, van jong tot oud, die allen gebruik maken van het gezondheidscentrum. De onderwerpen die bij de cliëntenraad behandeld kunnen worden zijn divers. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de locatie, de inrichting van het gebouw, wachttijden maar ook over de projecten en samenwerking tussen het grote aanbod van de diverse praktijken binnen het gezondheidscentrum. Maar de WMCZ 2018 wet kent ook een duidelijke grens: zodra een cliënt/patiënt de wachtkamer uitloopt en de deur van de spreekkamer achter zich dicht trekt, is de rol van de cliëntenraad even uitgespeeld. Cliëntenraden hebben geen zeggenschap over de specifieke zorg die de patiënt krijgt. Heeft de cliënt/patiënt klachten over de behandeling van de zorgverlener, dan is de cliëntenraad weer wel aanspreekbaar. Daarvoor is de cliëntenraad is geen klachtencommissie, maar zij kunnen wel de weg wijzen waar u met uw klacht terecht kan.

De cliëntenraad van gezondheidscentrum

Brandevoort bestaat uit maximaal 7 leden. Zij komen 10 keer per jaar bijeen, waarvan 5 overleggen zijn met management en/of bestuur en de andere 5 keer werkbijeenkomsten zijn. De leden worden in de gelegenheid gesteld om geschoold te worden in de werkwijze van de wetgeving WMCZ 2018.

Heeft u vragen of interesse, wij zijn bereikbaar via
email: clientenraad@sgcb.nl
Facebook: Cliëntenraad Gezondheidscentrum Brandevoort
Tevens ook op Instagram.